Wednesday, April 29, 2009

dsf

[audio http://www.mypodcast.com/fsaudio/adhikaalaipodcast_20090428_2251-423455.mp3]

Click here to play music

Monday, September 29, 2008

சுஜித்(ஜி)


சுஜித்(ஜி) தமிழ் ராப் இசையில் சிறந்த கலைஞர்களில் ஒருவர். நல்ல தமிழில் சமூக கருத்துக்களை சொல்லிசையாக இசைக்க வல்லவர். இவர் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறார்.